Regnig (ganska) clean-aid

En dags regnig aid på flacka Ryssgraven. Men längst ut till höger är det faktiskt brantare än man tror, det går till och med att få nån placering överhängande om man ger sig ut till höger om Boggle man. Svårt att gå cleant, det är helt klart mer än ett skäl till att det sitter […]

Läs mer "Regnig (ganska) clean-aid"

Clean aid

”Clean” aid på Ryssgraven. Den fina lilla leden “Lilla Syster Kanin” (5b) med utmärkta säkringar och ett trevligt litet crux på slutet när man gör den fritt visade sig vara stökig att faktiskt clean-aida-cleant… Dvs att inte använda några skyhooks eller annat som kan skada klippan! Jag blev tvungen att efter en MYCKET suspekt tri-cam […]

Läs mer "Clean aid"